Latest News

यस महाकवि देवकोटा क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरि बस्नुभएका विद्यार्थीहरुमा जानकारीका लागि सूचना ।

Read More »

BICTE Entrance Exam Result

Read More »

BBS & B.Ed. 2nd Entrance Exam Result-1

Read More »

BBS & B.Ed. 2nd Entrance Exam Result-2

Read More »

BBS & B.Ed. final notice for Entrance form fill up

Read More »

BBA 2nd Semester Board Exam Result

Read More »

MBS 2nd Semester Board Exam Routine 2079/2022

Read More »

BBS and B.Ed. 2nd Entrance Exam Notice

Read More »

MBS 1st semester result published

Read More »

Exam Form Fill-Up Notice To Fourth-Year Regular students (BBS and B.Ed)

Read More »